مزین خودرو فراز

مزین خودروی فراز یکی از شرکت های زیر مجموعه ی هلدینگ ایران روور می باشد

این شرکت با هدف تجهیز ، کاربری سازی انواع خودرو و صادرات و تامین نیاز سازمانی در کشور تاسیس گردیده است.

01

کاربری سازی و تجهیز انواع خودرو

کاربری سازی و تجهیز انواع خودرو جهت سفارش های سازمانی اعم از آمبولانس و غیره

02

صادرات خودروهای کاربری سازی شده

صادرات انواع خودروهای کاربری سازی شده مانند هایس آمبولانس و...

03

سفارش گذاری سازمانی

سفارش گذاری سازمانی جهت کاربری سازی انواع خودرو

خدمات پس از فروش

021-42477000

تمامی خدمات پس از فروش شرکت مزین خودرو در آنی سرویس یکی از شرکت های زیر مجموعه ی هلدینگ ایرانروور انجام می گردد.

خذمات ما

تجهیز و کاربری سازی انواع خودرو

Our Client Says

People What Say

Out Best Team

Our Team

هلدینگ ایرانروور

شرکت های زیر مجموعه

بالا